تماس و پشتیبانی


درخواست های خود را از طریق فرم های زیر ارسال نمایید.

+ ارسال سوال

+ بازگشت کالا
+ اعلام شماره حساب

+ انتقادات و شکایات


تماس: ۰۳۴۵۸۳۴۹۷۸۷    پیامک: ۱۰۰۰۱۰۰۰۲۰۷۰۸۰


مدیر فروش: وحید پهلوانی نژاد
طراحی و توسعه: محمد رمضانی
خدمات و امور مشتریان: محسن رمضانی


 نظرسنجی