فروشگاه اینترنتی NGK

شمع ایریدیوم لیزری پایه کوتاه NGK 93684 1

شمع انژکتوری استاندارد NGK BKR6E 6962 2

شمع انژکتوری دوگانه سوز NGK 7987 3

شمع جی پاور پایه کوتاه 7090 NGK 4

شمع جی پاور پایه بلند 5018 NGK 5